Kunstmest: de meest gebruikte soorten

 


NPK 12-10-18 (universele kunstmestkorrel)

 

 

Samenstelling:

 • 12% Stikstof (N) totaal, waar inbegrepen 5% nitraatstikstof en 7 % ammoniumstikstof

 • 10% Fosfaatanhydride (P2O5), oplosbaar in water en neutraal ammoniumnitraat

 • 18% Kaliumoxide (K2O), oplosbaar in water

Eigenschappen:  

 

NPK 12+10+18 is een universele meststof die voor alle gewassen van toepassing kan zijn, echter voor de meer specialistische teelten is een meststof met een uitgebreider pakket aan voedingselementen aan te bevelen.

 

 

Dosering:

 

Gazon:

3 4 kg per 100 m2 strooien in voorjaar, daarna enkele malen herhalen met 2 3 kg per 100 m2.

 

Bloemen en Planten:

5 10 kg per 100 m2 uit te strooien voor het zaaien of planten

 

Groenten en aardappelen:

6 10 kg per 100m2 uit te strooien voor het planten, zaaien of poten

 

 

Gebruiksadvies:   

 • Gelijkmatig verdelen

 • Natspuiten na het strooien bevordert de opname

 • Strooi gerust bij regenachtig weer, echter niet op een dauwvochtig gewas

 

KALKAMMONSALPETER (KAS) (stikstofmeststof)

 

 

Samenstelling:  

 • 27% stikstof (N) waarvan 13,5% snelopneembare nitraatstikstof en 13.5% ammoniumstikstof

 • 4% magnesiumoxide (MGO) oplosbaar in minerale zuren

 

Eigenschappen:  

 

Kalkammonsalpeter is een stikstofmeststof die de plantengroei stimuleert. Bij een tekort zal de plant geelverkleuring vertonen. Bij een overdosering kan wortel- en bladverbranding optreden. Alleen bemesten met kalkammonsalpeter is niet voldoende, bij de start is een aanvulling van organische mest of fosfor en kali (P+K) bemesting noodzakelijk. Naast stikstof bevat kalkammonsalpeter ook 4% magnesium.

 

Dosering:

 

Blad- en koolgewassen:

5 6 kg per 100m2

 

Aardappelen: 

4 5 kg per 100m2

 

Wortelgewassen:

3 4 kg per 100m2

 

Gazons en fruitbomen:

2 3 kg per 100m2

 

 

Gebruiksadvies:

 • Strooi nooit op een nat gewas

 • Grote hoeveelheden opsplitsen in 2 giften niet meer dan 3 4 kg per keer

 • Strooi direct voor of tijdens het groeiseizoen


>>> Terug naar de beginpagina van www.tuinfo.nl <<<

2005 www.TuinFo.nl